Huisregels Remijn & Cornet Tandheelkunde

 • Zet uw mobiele telefoon uit, wij verzoeken u om niet te telefoneren als u in de wachtkamer of behandelkamer bent.

 • Geef wijzigingen in de adres- en contactgegevens en/of uw verzekeringsgegevens direct aan ons door.

 • Bij pijn belt u ons zo vroeg mogelijk, indien u voor 10 uur belt wordt u vrijwel altijd nog dezelfde dag geholpen.

 • Kom naar de afspraak met schone, gepoetste tanden.

 • Geef wijzigingen in uw gezondheid zoals medicijngebruik altijd voorafgaand aan de behandeling door aan uw behandelaar.

 • Indien u niet kunt komen naar uw afspraak verzoeken wij u dit minimaal 2 werkdagen van tevoren aan ons te melden via telefoon of e-mail.

 • Indien u verhinderd bent, u een afspraak niet tijdig annuleert of indien u te laat komt voor een afspraak, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Hiervoor geldt een tarief van €35,- per kwartier voor een afspraak bij de tandarts en €25,- voor een afspraak bij de mondhygiënist of preventie-assistent.

 • Aan de afspraakherinnering die u per e-mail ontvangt kunnen geen rechten worden ontleend. Dit is een service van onze kant. Mocht u per abuis geen herinnering hebben ontvangen, dan betekent dit dus níet dat de afspraak geannuleerd is.

 • Indien wij onverhoopt een afspraak met u moeten annuleren brengen wij u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte per telefoon of e-mail.

 • Het kan gebeuren dat u even moet wachten op uw afspraak, bijvoorbeeld in het geval de tandarts onverwacht een behandeling met spoed moet uitvoeren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 • Bij behandelingen waarvan de te verwachten kosten hoger zijn dan €250 ontvangt u van ons voorafgaand aan de afspraak een kostenbegroting.

 • Facturen versturen wij via factureringsbedrijf Infomedics. Indien u geen facturen wilt ontvangen via Infomedics is er de mogelijk de factuur aansluitend aan de afspraak te voldoen per pinbetaling. Meldt u zich in dit geval voorafgaand aan uw afspraak bij onze balieassistente.

 • Wij houden ons te allen tijde aan de regelgeving omtrent privacy zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 • Indien u niet tevreden bent verzoeken wij u dit te melden aan uw behandelaar of aan de balieassistente.

 • Laat uw eigendommen niet onbeheerd achter binnen de praktijk.

 • Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Niet nagekomen afspraken

 • Indien u een afspraak onverhoopt niet na kunt komen verzoeken wij u dit minimaal 2 werkdagen van tevoren telefonisch of per e-mail aan ons te melden.
 • Wanneer een afspraak niet tijdig is geannuleerd of wanneer u niet verschijnt op de afgesproken tijd kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
 • Voor niet nagekomen afspraken hanteren wij de volgende tarieven:
  • €35 per kwartier voor afspraken bij de tandarts
  • €25 per kwartier voor afspraken bij de mondhygiënist of preventie-assistent
 • Indien u herhaaldelijk afspraken niet nakomt of wanneer de behandeltijd langer dan 60 minuten bedraagt kunnen hogere tarieven gelden.