PRIVACY & COOKIE POLICY

Remijn & Cornet Tandheelkunde respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Voor het verwerken van de gegevens die via de formulieren worden ingevuld gebruiken we GravityForms in WordPress of via Mailchimp. Gegevens die worden opgevraagd via formulieren op onze website zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbriefinschrijving, je informeren over onze diensten en activiteiten.

Als je een contact-/offerte-, sollicitatie- of nieuwsbrief formulieren op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

  • Contactformulier (via Gravity Forms): 1 jaar
  • Sollicitatie (via Gravity Forms): 1 jaar
  • Nieuwsbrief (via Mailchimp): Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.
  • Overige formulieren: (via Gravity Forms): 1 jaar

BEVEILIGING

Alle gegevens die je met Remijn & Cornet Tandheelkunde uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en te gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

Remijn & Cornet Tandheelkunde
Dahliastraat 94C
4613 DP Bergen op Zoom
Nederland

Of mail naar info@remijn-cornet.nl

In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet met ons aan uit, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

DISCLAIMER

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Remijn & Cornet Tandheelkunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Remijn & Cornet Tandheelkunde worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

BRONNEN VAN DERDEN

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop Remijn & Cornet Tandheelkunde geen invloed kan uitoefenen. Remijn & Cornet Tandheelkunde draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

AUTEURSRECHT

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij Remijn & Cornet Tandheelkunde , tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Remijn & Cornet Tandheelkunde.

COOKIE VERKLARING

Remijn & Cornet Tandheelkunde maakt gebruik van cookies. Remijn & Cornet Tandheelkunde gebruikt cookies om websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen. Ook gebruiken we na toestemming cookies om content en advertenties te personaliseren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: https://www.remijn-cornet.nl/

COOKIES (DIRECT GEPLAATST):

WordPress cookies
Deze cookies houden o.a. bij of de bezoeker is ingelogd.

Wordfence cookies
Deze cookies worden geplaatst vanuit beveiligingsoverwegingen. Wordfence is volledig GDPR complient.

OVER DE POLICY

Deze privacy- & cookie policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u aan de datum onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in de privacy- & cookie policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de privacy- & cookie policy.

Meer informatie over de cookies en de cookiewetgeving kun je vinden op www.youronlinechoices.com.

Laatst bewerkt: 24 augustus 2021